Branża IT wciąż prężnie się rozwija. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie ludzie, którzy starają się o ten rozwój i robią to na różne sposoby. Liderzy – bo o nich między innymi mowa – muszą wspierać zespół. Jak powinni działać i jakie metody do tego wykorzystywać, by osiągać jak najlepsze rezultaty? Jeśli jesteś menedżerem i ta tematyka Cię interesuje – czytaj dalej!

Mentoring i sesje coachingowe dla przedstawicieli branży IT to świetny sposób na pokonywanie trudności i osiąganie kolejnych sukcesów przez ambitne firmy, zajmujące się nowymi technologiami. Kim w tym ujęciu jest coach, a jaka jest rola mentora? I jakie są powiązania między sesjami coachingowymi a mentoringiem? O tym opowiemy w dalszej części artykułu!

Mentoring jako kurs rozwoju dla menedżerów IT

Mentorem może zostać ten, kto w danej dziedzinie posiada większe doświadczenie niż osoba, którą ma pod swoją opieką. Mentor przekazuje swoją wiedzę, aby zwiększyć kompetencje i umiejętności ucznia. Przekłada się to dalej na zdolności podopiecznego do pokonywania trudności napotykanych na drodze zawodowej. Mentoring jest bardzo skutecznym wsparciem, np. dla liderów IT, którzy kierują zespołem. Bez względu na liczbę osób w grupie zarządzanej przez menedżera, potrzebuje ona sporej dawki motywacji i kogoś, kto w umiejętny sposób przeprowadzi zespół przez kolejne etapy realizacji projektu. Mentoring traktowany jako szkolenie dla liderów IT polega w dużej mierze na przekazywaniu zarówno wiedzy teoretycznej, jak i dobrych praktyk menedżerom albo kandydatom na liderów.

Mentoring – dlaczego warto postawić na profesjonalistów?

Mentoring to skuteczna metoda znajdująca się w ofercie przedsiębiorstw świadczących usługi, które wspierają działania team leaderów. Naszą firmę Los Mentores tworzy nie tylko zgrany, ale przede wszystkim doświadczony zespół praktyków, którzy przekazują swoją wiedzę tak, aby każdy uczestnik kursu dysponował po szkoleniu takimi narzędziami, które natychmiast i z korzyścią dla siebie i współpracowników będzie mógł wdrożyć na gruncie zawodowym. Mentoring opiera się na psychologii motywacji, umiejętnościach miękkich oraz praktycznych odniesieniach do rzeczywistości. W Los Mentores jesteśmy gotowi do pracy z klientami indywidualnymi i grupami. Program spotkań, stacjonarnych bądź online, dostosowujemy do potrzeb uczestników warsztatów. Nie istnieje sztywny scenariusz tego rodzaju kursów, ponieważ menedżerowie i firmy, z jakich się wywodzą, mają tak różne potrzeby i cele, że konieczne jest indywidualne podejście do każdego przypadku. Czym można uzupełnić mentoring jako kurs rozwoju dla menedżerów IT?

Sesje coachingowe dla przedstawicieli branży IT

Dopełnieniem mentoringu może być sesja coachingowa. Coach towarzyszy liderowi, wskazuje, jak może lepiej wykorzystywać już posiadane umiejętności i co zrobić, aby zwiększyć kompetencje w danej dziedzinie. Pomaga zrozumieć nie tylko siebie, ale również motywacje innych, co z kolei przekłada się na lepszą współpracę w grupie. Uczestnicy sesji uczą się dostrzegać dotąd niezauważane przez nich ścieżki rozwoju i posługiwać się swoimi zasobami w taki sposób, który da im satysfakcję i doprowadzi do sukcesu. W Los Mentores oferujemy także warsztaty coachingowe. Coaching i mentoring traktowany jako szkolenie może w pozytywny sposób przełożyć się na efekty pracy grupowej.

Czy mentoring i coaching może przydać się w branży IT? Zdecydowanie tak! Szczególnie korzystne może okazać się połączenie ich obu i wykorzystanie przez liderów – osoby, przed jakimi stoi szczególne zadanie spajania i motywowania grupy do pracy.